Ηλεκτρονική Ενημέρωση Γονέων

Ενημερωθείτε για την πρόοδο των παιδιών σας μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα epidosi.gr

Παρέχουμε τις ιδανικές συνθήκες μάθησης!

  • Καθηγητές με πολυετή εμπειρία στα φροντιστήρια, εξειδικευμένοι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο μάθημα που διδάσκουν.
  • Ολιγομελή τμήματα ώστε όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν και να παρακολουθούν καλύτερα το μάθημα.
  • Κατάταξη μαθητών σε τμήματα ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται.
  • Κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών, ώστε να ανταποκρίνονται και στα πιο απαιτητικά θέματα.

30


Χρόνια Επιτυχίας

3500


Μαθητές

94%


Ποσοστό Επιτυχίας

Στα Φροντιστήρια ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη σειρά βοηθημάτων στους μαθητές μας.

Στα Φροντιστήρια Επίκεντρο συνδυάζουμε τη γνώση με την τεχνολογία σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα που βασίζεται στην πολυετή εμπειρία μας στη φροντιστηριακή εκπαίδευση. Οι έμπειροι καθηγητές μας είναι παράλληλα και οι συγγραφείς των εκδόσεων μας, που στόχο έχουν να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα την ύλη και να τα καθοδηγήσουν προς την πιο εποικοδομητική μελέτη, γρηγορότερα και πιο ξεκούραστα.