Διδακτικό Προσωπικό

Μαθηματικοί

 • Παππάς Αντώνης
 • Αναστασόπουλος Κώστας
 • Τούντας Μιχάλης
 • Λουκίνα Βίκυ
 • Πιπεράκη Μαργαρίτα

Χημικοί

 • Παππάς Χρήστος
 • Μπαρκαλέξη Μαρία

Φυσικοί

 • Βουκελάτος Δημήτρης
 • Οικονομάκης Μανώλης
 • Σκαριώτης Θανάσης

Ανάπτυξη Εφαρμογών

 • Μπλέτσας Λευτέρης

Οικονομίας

 • Μεταξάς Σταύρος
 • Σωτηρίου Ελένη

Φιλόλογοι

 • Γρίσπος Ιωάννης
 • Μανέτα Μάρα
 • Φιλίππου Κατερίνα
 • Φιλίππου Αθηνά
 • Μάγκου Κέλλυ
 • Μπάρλου Αρετή
 • Τσαουσάκη Μαρίνα

Βιολόγοι

 • Δάβαρη Γεωργία