Διδακτικό Προσωπικό

Μαθηματικοί

 • Παππάς Αντώνης
 • Παπαμαγκανάς Παναγιώτης
 • Αναστασόπουλος Κώστας
 • Ανδρικίδης Κώστας
 • Χατζηκωνσταντίνου Ελένη
 • Τούντας Μιχάλης

Χημικοί

 • Παππάς Χρήστος
 • Παπαμιχάλης Σπύρος
 • Στρατηγόπουλος Δημήτρης

Φυσικοί

 • Βουκελάτος Δημήτρης
 • Οικονομάκης Μανώλης
 • Σκαριώτης Θανάσης
 • Κοντογιώργης Δημήτρης

Ανάπτυξη Εφαρμογών

 • Κωνσταντοπούλου Παναγιώτα
 • Μπλέτσας Λευτέρης

Οικονομίας

 • Μεταξάς Σταύρος
 • Σωτηρίου Ελένη

Φιλόλογοι

 • Γρίσπος Ιωάννης
 • Ζωντιώτη Ευαγγελία
 • Καργιώτη Χρυσούλα
 • Κλαδά Ρία
 • Μανέτα Μάρα
 • Φιλίππου Κατερίνα
 • Χρυσάφη Νίκη
 • Φιλίππου Αθηνά

Βιολόγοι

 • Δάβαρη Γεωργία
 • Κατράδη Κατερίνα