Α’ Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Λυκείου

Μάθημα Θερινά (Ώρες/εβδομάδα) Χειμερινά (Ώρες/εβδομάδα)
Νεοελληνική Γλώσσα 2 2
Αρχαία Ελληνικά 2 2
Μαθηματικά 2 4
φυσική 2 3
Χημεία 1 1
Σύνολο 9 ώρες/εβδομάδα 12 ώρες/εβδομάδα
Μετά από το Γυμνάσιο ο μαθητής καλείται να αντιμετωπίσει μία ύλη μαθημάτων, με δομή διαφορετική από αυτή που γνώρισε στις προηγούμενες τάξεις. Τα μαθήματα (θετικά και θεωρητικά) έχουν συνέχεια, βάθος στη δυσκολία τους και αποτελούν το θεμέλιο για τις δύο επόμενες τάξεις.

Είναι ανάγκη για το μαθητή:

  • Να γνωρίσει και έπειτα να συνηθίσει έναν καινούργιο τρόπο μελέτης, που θα στηρίζεται σε ένα σωστό προγραμματισμό (κυρίως σε ότι αφορά το χρόνο) που πρέπει να τηρηθεί αυστηρά σε όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
  • Να εντοπίσει και να ξεπεράσει ΜΑΖΙ με τους καθηγητές του, τυχόν αδυναμίες, ώστε να δημιουργήσει σωστές βάσεις που θα τον κάνουν να νοιώθει σίγουρος για τον εαυτό του έτοιμος για την επιτυχία.
  • Να κατανοήσει και να εμπεδώσει όλες τις βασικές γνώσεις που χρειάζονται για τις επόμενες δύο τάξεις.