Γ’ Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών

Επιστήμες Υγείας & Ζωής

Μάθημα Θερινά (Ώρες/εβδομάδα) Χειμερινά (Ώρες/εβδομάδα)
Νεοελληνική Γλώσσα 2 2
Φυσική 6 4
Χημεία 3 3
Βιολογία 2 2
Σύνολο 13 ώρες/εβδομάδα 11 ώρες/εβδομάδα

Επιστήμες Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα Θερινά (Ώρες/εβδομάδα) Χειμερινά (Ώρες/εβδομάδα)
Νεοελληνική Γλώσσα 2 2
Αρχαία 6 6
Ιστορία 2 2
Λατινικά 2 2
Σύνολο 12 ώρες/εβδομάδα 12 ώρες/εβδομάδα

Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής

Μάθημα Θερινά (Ώρες/εβδομάδα) Χειμερινά (Ώρες/εβδομάδα)
Νεοελληνική Γλώσσα 2 2
Μαθηματικά 6 4
Πληροφορική 2 2
Αρχες Οικονομικής Θεωρίας 2 2
Σύνολο 12 ώρες/εβδομάδα 10 ώρες/εβδομάδα

Θετικών Επιστημών

Μάθημα Θερινά (Ώρες/εβδομάδα) Χειμερινά (Ώρες/εβδομάδα)
Νεοελληνική Γλώσσα 2 2
Μαθηματικά 6 4
Φυσική 6 4
Χημεία 3 3
Σύνολο 17 ώρες/εβδομάδα 13 ώρες/εβδομάδα