Γυμνάσιο

Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες/εβδομάδα
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 2

Β' Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες/εβδομάδα
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 2
Φυσική 1
Χημεία 1

Γ' Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες/εβδομάδα
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 3
Φυσική 1
Χημεία 1