Β’ Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών

Β' Λυκείου Ο.Π. Θετικών

Μάθημα Θερινά (Ώρες/εβδομάδα) Χειμερινά (Ώρες/εβδομάδα)
Μαθηματικά 3 3
Φυσική 3 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2 2
Μαθήματα γενικής παιδείας
Άλγεβρα 2 2
Φυσική 2 2
Χημεία 2 2
Σύνολο 14 ώρες/εβδομάδα 13 ώρες/εβδομάδα

Τα τμήματα της Β' Λυκείου στο 2ο τετράμηνο ξεκινούν την ύλη της Γ' Λυκείου