Οργάνωση

Τμήματα

Τα  τμήματά  μας  είναι ολιγομελή, μέχρι  6 άτομα αφού σκοπός  μας  είναι  να  επιτυγχάνουμε τη  μεγαλύτερη  δυνατή  ομοιογένεια.

Στόχος  μας  είναι  οι  μαθητές  μας  να  κατατάσσονται  στο  σωστό  τμήμα  ανάλογα  με  τους  στόχους τους  αλλά και  τις  αδυναμίες τους .

Έτσι  ο μέτριος μαθητής γίνεται Καλός και ο καλός Άριστος.

Διαγωνίσματα

Τα τακτικά διαγωνίσματα είναι μέρος του προγράμματος μας καθώς έχουν σκοπό να εξοικιώσουν τους μαθητές με την διαδικασία των εξετάσεων και να τους προετοιμάσουν τόσο μαθησιακά όσο και ψυχολογικά.

Τα διαγωνίσματα ξεκινούν από τις πρώτες τάξεις του Λυκείου και είναι δίωρα ενώ για την Γ` Λυκείου είναι τρίωρα και η διαδικασία τους προσομοιάζει αυτή των πανελληνίων.

Οι μαθητές ολοκληρώνοντας τις ενότητες του κάθε μαθήματος αξιολογούν την απόδοση τους και τις αδυναμίες τους στο γραπτό λόγο σε συνθήκες διαγωνισμάτων.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι:

  • Οκτώβρη – Νοέμβρη
  • Ιανουάριο – Φεβρουάριο
  • Για την Γ’ Λυκείου και το Μάρτιο

Οι μαθητές της Γ` Λυκείου, πέραν των επαναληπτικών διαγωνισμάτων, γράφουν και ολιγόλεπτα tests σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσα από τα οποία γίνεται αξιολόγηση του επιπέδου τους, ανιχνεύονται οι γνωστικές περιοχές που υστερούν και γίνονται άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις.

Ενημέρωση Γονέων

Θεωρούμε ότι η επαφή των γονέων με τους καθηγητές πρέπει να είναι συνεχής και άμεση.

Οι καθηγητές μας, καθώς και όλο το προσωπικό του φροντιστηρίου, είναι διαθέσιμοι σε καθημερινή βάση για να λύσουν εγκαίρως οποιαδήποτε ερώτημα προκύψει.

Οι γονείς ενημερώνονται για:

  • Την πρόοδο του μαθητή.
  • Τις απουσίες του (με άμεση τηλεφωνική επικοινωνία της γραμματείας.
  • Τους βαθμούς των διαγωνισμάτων.
  • Τη γενικότερη πορεία και συμπεριφορά μέσα στην τάξη.

Τα φροντιστήρια ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ πρωτοπορώντας στην φροντιστηριακή εκπαίδευση, εισήγαγαν την πλέον σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα για την αξιολόγηση των μαθητών και την ενημέρωση των γονέων.